Frontones

Municipal

Plaza Zubialde nº 16
48499 ZEBERIO (Bizkaia)

Fecha Inauguración: 17/08/1984
Aforo: 350

Municipal
Municipal Municipal